Kurs

Analys av plaster


Kurser är avsedd för

Kursen är speciellt framtagen för tekniker och ingenjörer eller andra personer som kommer i kontakt med korrosion av plaster.

Föreläsare

Tekn Dr Lennart Johansson
Läs mer

Till anmälan

Program


TidBeskrivning
8:30Varför behöver man analysera plast?
8:45Olika analysmetoder
9:15Kombinationer av analysmetoder
9:30Kaffepaus
9:45Datablad och dess begränsningar. Vad krävs för materialval? (molekylvikt, molekylviktsfördelning etc.)
10:00Termisk analys och dess begränsningar (DSC, TGA, DMTA, TMA, TAM)
11:45 Analys av additiv (antioxidanter, UV-stabilisatorer etc.)
12:15“Analyses on-line”
12:30Lunch
13:30Praktisk problemlösning genom analys
15:00Kaffepaus
15:15Utvärdering av data, statistiska metoder
15:45Sammanfattning

Tid & Datum

Ej bestämt


Kostnad

SEK 5 000 + moms/person.

Vid flera anmälningar från samma företag ges rabatt. Kostnaden inkluderar kaffe, luncher och dokumentation (kopior av PowerPoint-presentation).

Betalning sker mot faktura.


Avbeställning

Om ni måste avbeställa kursen skall det ske med mail till Polymer Support senast 1 vecka före kursstart annars debiteras full kursavgift. Notera dock att det är möjligt att skicka en ersättare.


Info om arrangören

Polymer Support är ett oberoende konsultföretag inom plastbranchen med 25 års erfarenhet av kurser och konsultationer i sex länder.


Om föreläsaren

Tekn Dr Lennart Johansson, Polymer Support, är utbildad vid Tekniska Högsolan i Lund (LTH). Han har arbetat som Senior Scientist vid ABB Corporate Research inom området nedbrytning och stabilisering av polymerer. Dessutom har han erfarenhet från Orica (extrudering och formsprutning). Han har även stor internationell erfarenhet som föreläsare och konsult i Europa och Asien.


Anmälan

Analys av plaster