Kurs

Polymerkurs för tekniker


Kurser är avsedd för

Kursen är speciellt framtagen för tekniker och ingenjörer eller andra personer som kommer i kontakt med korrosion av plaster.

Föreläsare

Tekn Dr Lennart Johansson
Läs mer

Till anmälan

Program


TidBeskrivning
8:30Introduktion
8:45Nedbrytning av Plaster
10:15Kaffepaus
10:30Stabilisering av Plast
11:00Plasters Egenskaper. Plastens Historia
12:15Lunch
13:15Typer av Plaster. Materialhantering
14:15Polymera Material
TidBeskrivning
8:30Plasters Struktur
10:00Kaffepaus
10:15Processning av Plaster
10:45Plasters Fysikaliska Egenskaper
11:15Formsprutning
12:15Lunch
13:15Formsprutning
14:15Extrudering, inkl co-extrudering
TidBeskrivning
8:30Mekanisk provning. Övriga egenskaper
9:00Antiacids och Antioxidanter
10:00Kaffepaus
10:15Ljusstabilisatorer. Migrering av tillsatser
11:00Kimrök, Smörjmedel och Mjukgörare. Materialhantering
11:15Flamskyddsmedel. Jäsmedel
12:15Lunch
13:15Övriga tillsatser
13:45Filmblåsning
14:00Kalandrering
14:15Sammanfattning, Frågestund och Avslutning

Tid & Datum

Ej bestämt


Kostnad

SEK 13 000 + moms/person.

Vid flera anmälningar från samma företag ges rabatt. Kostnaden inkluderar kaffe, luncher och dokumentation (kopior av PowerPoint-presentation).

Betalning sker mot faktura.


Avbeställning

Om ni måste avbeställa kursen skall det ske med mail till Polymer Support senast 1 vecka före kursstart annars debiteras full kursavgift. Notera dock att det är möjligt att skicka en ersättare.


Info om arrangören

Polymer Support är ett oberoende konsultföretag inom plastbranchen med 25 års erfarenhet av kurser och konsultationer i sex länder.


Om föreläsaren

Tekn Dr Lennart Johansson, Polymer Support, är utbildad vid Tekniska Högsolan i Lund (LTH). Han har arbetat som Senior Scientist vid ABB Corporate Research inom området nedbrytning och stabilisering av polymerer. Dessutom har han erfarenhet från Orica (extrudering och formsprutning). Han har även stor internationell erfarenhet som föreläsare och konsult i Europa och Asien.


Anmälan

Polymerkurs för tekniker