Kurs

Spänningssprickbildning och korrosion av plaster


Kurser är avsedd för

Kursen är speciellt framtagen för tekniker och ingenjörer eller andra personer som kommer i kontakt med korrosion av plaster.

Föreläsare

Tekn Dr Lennart Johansson
Läs mer

Till anmälan

Program


TidBeskrivningTyp
8:30Introduktion, presentation av kursdeltagare och deras förväntningarFöreläsning
9:00Plast under attack – Svällning, Hydrolys, Termisk nedbrytning, Utmattning, UV och Elektrisk nedbrytningFöreläsning
10:00KaffeDiskussion
10:15Plast under attack – Korrosion, Kombination av belastningarFöreläsning
10:30Undersökning av Korrosion – Mikroskopi, Termisk analys och KompatibilitetFöreläsning
11:30Spänningssprickbildning (ESC) i plasterFöreläsning
12:00LunchDiskussion
13:00ESC i plastDemonstration
14:00Löslighetsparametrar och deras inverkan på ESCÖvning
14:30Testmetoder för ESCFöreläsning
15:00KaffeDiskussion
15:15Sammanfattning/frågeställningar från kursdeltagareFöreläsning/Disk
TidBeskrivningTyp
8:30Hur undviker man SEC?Föreläsning
9:00Corrosion Stress Cracking (CSC)Föreläsning
10:00Kaffe med frågestundDiskussion
10:15Identifiering av plastDemonstration
10:30Glasfiberarmerad Plast – Korrosion, MärmetoderFöreläsning
11:30Hur unviker man korrosion?Föreläsning
12:00LunchDiskussion
13:00Riskanalys av KorrosionFöreläsning/Övning
14:00HändelseanalysFöreläsning
15:00KaffeDialog
15:15HändelseanalysÖvning
15:45Sammanfattning/frågestundDiskussion

Tid & Datum

Ej bestämt


Kostnad

SEK 10 000 + moms/person.

Vid flera anmälningar från samma företag ges rabatt. Kostnaden inkluderar kaffe, luncher och dokumentation (kopior av PowerPoint-presentation).

Betalning sker mot faktura.


Avbeställning

Om ni måste avbeställa kursen skall det ske med mail till Polymer Support senast 1 vecka före kursstart annars debiteras full kursavgift. Notera dock att det är möjligt att skicka en ersättare.


Info om arrangören

Polymer Support är ett oberoende konsultföretag inom plastbranchen med 25 års erfarenhet av kurser och konsultationer i sex länder.


Om föreläsaren

Tekn Dr Lennart Johansson, Polymer Support, är utbildad vid Tekniska Högsolan i Lund (LTH). Han har arbetat som Senior Scientist vid ABB Corporate Research inom området nedbrytning och stabilisering av polymerer. Dessutom har han erfarenhet från Orica (extrudering och formsprutning). Han har även stor internationell erfarenhet som föreläsare och konsult i Europa och Asien.


Anmälan

Spänningssprickbildning och Korrosion av Plaster