Kurser på nätet

Polymerkurs för Tekniker

Detta är en kurs för hen som inte har så mycket kunskap om plast och framställning av plastprodukter. Vi har därför skapat en kurs som egentligen innehåller material för tre hela dagar. Detta med tanke på alla powerpointbilder (inte mindre än 380 stycken) men även för att det innehåller multiple choice-frågor och inlämningsuppgifter.

Mer info

Antioxidanter/termisk stabilisering

Det är väsentligt att en plastprodukt innehåller nödvändiga additiv för att kunna uppnå en acceptabel livslängd. I denna kurs fokuseras på termisk stabilisering vilket kräver tillsats av antioxidanter. Kursen kommer snart att finnas via nätet.

Mer info

Analys av Plaster

Denna kurs ger tips på olika analysmetoder som är lämpliga att använda vid val av plastkvaliteter eller vid troubleshooting. Man får även lära sig att en enkel utrustning kan ge tillräckligt bra resultat som ett mycket dyrt. Här finns pengar att tjäna!

Mer info

Uppgradering av återvunnen Plast

Det har blivit en av våra mest uppskattade kurser. Främst för att det ligger rätt i tiden att återanvända material en även för att man kan tjäna pengar samtidigt som man gör något positivt  för naturen.

Mer info
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.