Upponervända världen

Uncategorized Jul 22, 2021

Det fanns en tid när experter var uppskattade för sin kompetens. Så verkar inte längre vara fallet. Kanske har det inte gått så långt att man anlitar en rörmokare när man behöver installera ett nytt värmeelement men man börjar fundera. Är man nämligen plastexpert skall man numera inte uttala sig då man bara anses försvara sakernas tillstånd och antingen bara är ute för att behålla sitt nuvarande jobb eller få ett nytt uppdrag som konsult.

Att bli reducerad till en partsinlaga av någon med bättre vetande som inte har någon som helst utbildning i ämnet men som har sin fulla rätt att uttala sig är minst sagt både märkligt och obehagligt. Motargument accepteras inte och dessutom förväntas man hålla tyst. Men det stannar inte där. Sakliga argument från experter tas inte på allvar och när en...

Continue Reading...

Att linda in i bomull

Uncategorized May 06, 2021

Människors inställning till plast är märklig då man anser att plast skall förbjudas trots alla dess goda egenskaper. Är det därför man kastar plastskräp runt omkring sig för att få till ett förbud?

Sedan får man vara lite ödmjuk för det kan inte vara lätt att vara konsument när massmedia och även så kallade forskare kablar ut felaktiga fakta. Ett exempel; om nuvarande utveckling fortsätter kommer haven att innehålla lika mycket fisk som plast år 2050.

Senare forskning har visat att en majoritet av de mikrofibrer som forskare klassat som plast i haven kan i själva verket vara bomull. Endast 6 - 12 procent består av plast. Dessutom bör det påpekas att vi vet mycket lite om hur naturfibrerna påverkar havsmiljön. Det kan vara en större miljöbov än vi anar.

Att bomullsodling påverkar livet på land vet vi dock....

Continue Reading...