Om oss

"Vårt namn härstammar från det faktum att vi är experter på additiv och ”supportar” polymeren för att undvika nedbrytning."

Lennart Johansson
President

Vi är ett oberoende konsultföretag för plastindustrin. Vi är placerade i Sverige men vi arbetar över hela världen (t ex kan vi genomföra en kurs i Amsterdam eller lösa ett extruderingsproblem i Mellersta Östern). Sammanfattningsvis; vi arbetar där vi är efterfrågade!


Vårt namn härstammar från det faktum att vi är experter på additiv och ”supportar” polymeren för att undvika nedbrytning.

För att kunna skriva ut rätt medicin till en polymer måste man göra lämpliga tester för att förstå vad som skapar ett specifikt problem.

Oftast krävs endast enkla försök men ibland utnyttjar vi något av de allra bästa laboratorierna i världen för att kunna ställa rätt diagnos.

Som om det inte skulle räcka, har vi en lång erfarenhet av olika processer (t ex extrudering och formsprutning). Detta är nödvändigt för att kunna förutsäga vilken effekt vår ordination kommer att få på problemets lösning.

Även om alla parametrar verkar korrekta kan man ändå vidkännas kvalitetsproblem. I detta fall är händelseanalys ett kraftfullt verktyg som vi länge tillämpat inom plastindustrin.

Lennart Johansson

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.