Att linda in i bomull

May 06, 2021

Människors inställning till plast är märklig då man anser att plast skall förbjudas trots alla dess goda egenskaper. Är det därför man kastar plastskräp runt omkring sig för att få till ett förbud?

Sedan får man vara lite ödmjuk för det kan inte vara lätt att vara konsument när massmedia och även så kallade forskare kablar ut felaktiga fakta. Ett exempel; om nuvarande utveckling fortsätter kommer haven att innehålla lika mycket fisk som plast år 2050.

Senare forskning har visat att en majoritet av de mikrofibrer som forskare klassat som plast i haven kan i själva verket vara bomull. Endast 6 - 12 procent består av plast. Dessutom bör det påpekas att vi vet mycket lite om hur naturfibrerna påverkar havsmiljön. Det kan vara en större miljöbov än vi anar.

Att bomullsodling påverkar livet på land vet vi dock. Fråga bara de som bor nära Aralsjön vart deras sjö tog vägen som konsekvens av bomullsodling. När bomullen sedan blir till jeans går det dessutom åt 6 600 liter vatten för ett enda par.

Så när man gör bivaxdukar baserat på bomull bör man nog tänka till. Förhoppningsvis används de flera hundra gånger vilket krävs för att motsvara belastningen på vår jord i jämförelse med plast.

Ersättning av plastprodukter med andra tänkbara material (t ex aluminium, glas och papper) resulterar i att det i snitt går åt 57% mer energi, bildas 61 procent mer växthusgaser och 270 procent mer material. 

Inte tror jag att det bara går åt 1,5 gram bivaxduk för att skydda en normal slanggurka så att den förblir saftig upp till 14 dagar vilket är fallet om man använder plast.

Lennart Johansson

Polymer Support Sweden