EU vill förbjuda bubbelvatten

Mar 31, 2024

De flesta av EU:s lagar antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där det

folkvalda Europaparlamentet och ministerrådet har lika mycket att säga till om. Det
tycks nu föreligga consensus om att det krävs fler lagar som skall hjälpa till att nå
våra klimatmål. Frågan är dock om man inte gått för fort fram när man nu föreslår att
förbjuda tillsats av koldioxid till vatten för att skapa bubbelvatten.
Kolsyrat vatten eller bubbelvatten som det också ofta kallas är vanligt vatten, men
som innehåller kolsyra vilket inte stilla vatten gör. Kolsyra är en svag syra och en
vattenlösning av koldioxid. Problemet, och anledningen till lagförslaget, är att
människans utsläpp av växthusgaser förorsakar uppvärmning av jordens klimat. Det
beror på den förändring av luftens kemiska sammansättning som främst koldioxid
orsakar.
Om så är fallet kan man undra varför EU inte redan tidigare förbjudit tillsats av
koldioxid till vatten. Anledningen är enkel: det huvudsakliga utsläppet av koldioxid i
luften kommer från all förbränning av fossila bränslen.
Visserligen är utsläppen från bubbelvatten betydligt mindre än vid förbränning. Men
som man brukar säga: Många bäckar små gör en stor å.
Det finns dock en falang inom EU som föreslår att man tar några små steg innan
fullständigt förbud mot bubbelvatten skall träda i kraft. Ett förslag är att man betalar

en koldioxidskatt även för bubbelvatten och inte bara på fossila bränslen som
infördes i Sverige 1991. Det skulle minska förbrukningen till en rimlig nivå.
Vinodlare är emot förslaget därför i förlängningen ser man ett hot mot bubblorna i
mousserande vin då det även kan framställas genom tillsats av koldioxid. Trycket i en
flaska kan uppgå till tre atmosfärer vid 20 o C. Här finns således betydligt mer koldioxid
än i bubbelvatten. EU vågar dock inte utmana alla vinodlare i Europa då det redan
bubblar under ytan och jäser inom branschen.