"In house" kurser

Vi skickar gärna en offert för en kurs som kan genomföras på ert företag. Vänligen kontakta oss angående dina önskemål.

Fyll i dina uppgifter

Polymerkurs för Tekniker
(3 dagar)

Detta är en kurs för hen som inte har så mycket kunskap om plast och framställning av plastprodukter. Vi har därför skapat en kurs som omfattar hela tre dagar.

Antioxidanter/termisk stabilisering
(1 dag)

Det är väsentligt att en plastprodukt innehåller nödvändiga additiv för att kunna uppnå en acceptabel livslängd. I denna kurs fokuseras på termisk stabilisering vilket kräver tillsats av antioxidanter.

Spännings-sprickbildning
(1 dag)

Detta nedbrytningsfenomen kan vara förödande eftersom sprickbildning kan uppstå långt senare efter att en produkt har blivit framställd. En tillverkare bör vara nöjd om problemet dyker upp inom några timmar efter produktion för då finns möjlighet att lösa problemet.

Analys av Plaster
(1 dag) 

Denna kurs ger tips på olika analysmetoder som är lämpliga att använda vid val av plastkvaliteter eller vid troubleshooting. Man får även lära sig att en enkel utrustning kan ge tillräckligt bra resultat som ett mycket dyrt. Här finns pengar att tjäna!

Korrosion av Plaster
(1 dag)

Ofta får man höra att metall kan ersättas av plast eftersom den senare inte korroderar. Detta är inte sant. Denna kurs ger bakgrund och tips vad man skall tänka på när plast utsätts för korrosiv omgivning.

Uppgradering av återvunnen Plast
(1 dag)

Det har blivit en av våra mest uppskattade kurser. Främst för att det ligger rätt i tiden att återanvända material en även för att man kan tjäna pengar samtidigt som man gör något positivt  för naturen.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.