NIR eller RAMAN för analys av återvunnen plast?

analys Feb 02, 2024

Alla känner nog till vid det här laget att Svensk Plaståtervinning i Motala (SPÅ)
använder sig av NIR-läsare för att sortera det insamlade materialet i olika
plastfraktioner. Men det finns även an annan möjlighet att sortera plast som ibland
har sina fördelar och det är Raman-spektroskopi.


I en ny artikel har ett forskarlag studerat skillnaden med att använda NIR och Raman
för att identifiera polyeteninnehållet av återvunnen polypropen (rPP). Anledningen är
att en dålig separering av plast kan resultera i att polypropen blir ”förorenad” av
polyeten. Det är därför viktigt att kunna finna en smidig och tillförlitlig metod att
bestämma polyeteninnehållet i återvunnen polypropen.


Experiment startade med färgad rPP. Ingen av metoderna kunde på ett bra sätt
uppskatta polyeteninnehållet.


Ibland visade sig NIR vara den bästa...

Continue Reading...