Detektering av Ă„tervunnen svart plast

Ă„tervinning Feb 27, 2024

NIR spektroskopi eller snarare hyperspektral avbildning av svart plast resulterar i att inget ljus reflekteras till detektorn. Det innebär att man inte kan detektera svart plast med NIR. Masterbatchtillverkare har sett en möjlighet att ta fram detekterbar svart plast men den utvecklingen tar tid att slå igenom dessutom är det en relativt dyr lösning. Bättre design som inte kräver svart pigment vore ett annat sätt att slippa problemet.

Det finns dock möjlighet att detektera svart plast på andra sätt. Ett av dem är att utnyttja ett annat våglängdsområde för den elektromagnetiska strålningen än den för Near-IR (780 nm till 2 500 nm). Mid-IR finns inom våglängdsintervallet 2 500 nm till 20 000 nm och det är denna som kan användas. Metoden kalla Mid-infraröd hyperspektral avbildning (MIR-HSI).

Det finns kameror på marknaden med hyperspektral...

Continue Reading...

Hur mÄnga gÄnger kan man ÄteranvÀnda polyolefiner?

Ă„tervinning Jan 05, 2024

En artikel har nyligen publicerats som studerat återanvändning av HDPE och PPc (slagseg
sampolymer PP). Man konstaterar att nedbrytning sker för varje användning men att det är möjligt
att återanvända materialet för framställning av produkter minst tre gånger.

Man konstaterar att det sker olika typer av nedbrytning för de två olika polymererna. Det visar sig att
HDPE är mer resistent mot termo-oxidativ nedbrytning än PPc, vilket avspeglar sig i oförändrat
karbonylindex. Intressant är också att ingen skillnad i smältpunkt erhålls för de två polymererna.

Speciellt framställda provkroppar efter varje återanvändning påvisar en signifikativ nedgång i E-
modul för PPc medans HDPE ger en uppgång. Man kunde konstatera att kedjebrott är vanligast för
PPc men i fallet för HDPE är det tvärbindning som är den...

Continue Reading...